Kurzy latiny a řečtiny

Informace o kurzech připravených pro rok 2018/2019 a přihlášky

Informační leták je zde.

Kurzy latiny a novozákonní řečtiny jsou určeny pro všechny zájemce z řad veřejnosti, kteří si chtějí osvojit znalosti těchto jazyků tak, aby se mohli s texty setkávat v původním znění. Již od prvních hodin se budou účastníci seznamovat přímo s latinskými texty nebo řeckým novozákonním textem. Kurzy se konají ve spolupráci s Moravskoslezskou křesťanskou akademií.

Latina
První dvě setkání 1. semestru jsou zaměřena na seznámení se základní gramatikou, také jejich součástí však bude i četba. Při dalších setkáních budou doplňovány znalosti gramatiky, většina času však bude věnována četbě. K ní budou vybírány texty, které umožní bezprostřední setkání s latinskou literaturou od starověku po současnost a poskytnou základní přehled o vývoji latinského jazyka i literatury. Zvláštní pozornost bude věnována textům křesťanské provenience.

Řečtina
Vzhledem k charakteru řeckého jazyka bude seznamování s gramatikou pozvolnější. Prvním úkolem je naučit se číst a psát řecký text. Již v průběhu úvodního setkání 1. semestru však je možné číst a překládat velmi jednoduchou pasáž z Nového zákona. Během každého setkání pak bude představena nová část gramatiky, dvě hodiny však budou vždy věnovány četbě.

Struktura kurzu
Kurz je rozdělen do čtyř samostatných semestrů – zájemci se hlásí vždy na jednotlivý semestr a pokračování mohou zvážit podle svého zájmu a možností (do navazujícího semestru se lze přihlásit i později, po pauze).
V roce 2018/2019 se nabízí 3. – 4. semestr kurzu pro řečtinu a 1. a 2. semestr pro latinu. Výuka latiny a řečtiny probíhá paralelně, nelze se tedy účastnit obou kurzů současně.

Termíny:
1. a 3. semestr: říjen 2018 – únor 2019, 2. a 4. semestr: únor – červen 2019

Jedná se o tyto soboty:
1. a 3. semestr: 20. října, 10. listopadu, 15. prosince 2018, 12. ledna a 9. února 2019
2. a 4. semestr: 23. února, 9. března, 6. dubna, 18. května, 15. června 2019

Výuka probíhá od 9:00 do 15:30 (9:00-10:30, 11:00-12:30, 14:00-15:30).

Místo:
Brno, Joštova 7, zde

Vyučující:
Mgr. Pavel Černuška, Ph.D. (latina)
Mgr. Veronika Černušková, Ph.D. (řečtina)

Cena:
1800 Kč za semestr (pro členy MSKA, studenty, seniory a osoby na rodičovské dovolené 1600 Kč za semestr)

Přihlášky:
Pro přihlášení do úvodního kurzu se nevyžadují žádné předchozí znalosti nebo kvalifikaci. V případě zájmu, vyplňte, prosím, do 15. 10. 2018 následující kontaktní formulář.

Vaše jméno:*

Vaše adresa:*

Váš email:*

Váš telefon:

Přihlašuji se do semestru kurzu: .

snížení platby, které se poskytuje studentům, seniorům, osobám na rodičovské dovolené a členům MSKA.

Doplňující informace a dotazy:

Údaje označené hvězdičkou (*) nevynechávejte, prosím - jsou potřebné pro usnadnění vzájemné komunikace.


Poskytnuté údaje budou použity pouze pro organizaci kurzu.