Soudní překlady z latiny

Popis činnosti
Soudní tlumočníky jmenuje ministr spravedlnosti České republiky. Převažující agendou je v případě latinského jazyka příprava překladů vysokoškolských diplomů, rodných, křestních, oddacích či úmrtních listů, lékařské dokumentace nebo starších dokumentů vztahujících se k nabývání či vlastnění majetku a jiným skutečnostem právní povahy.
Působnost tlumočníka není omezena tím, pod který krajský soud spadá, a zahrnuje celou Českou republiku. Osobní kontakt není nutný, vše lze vyřešit korespondenčně.

Ceník
Překlad z latiny do češtiny: 390 Kč za tiskovou stranu
Příplatek za vyhotovení překladu do 24 hodin: 100 Kč za tiskovou stranu
Zajištění ověřené kopie zapůjčeného originálu: 50 Kč za tiskovou stranu
Zabalení a odeslání překladu (vyslání kurýra): uhrazený poplatek + 50 Kč