Soudní překlady – Slovensko

Soudní překlady tlumočníka působícího v České republice uznávají také soudy a ostatní instituce Slovenské republiky. Osobní kontakt není nutný, vše lze vyřešit korespondenčně. Zadavatelé ze Slovenska mohou využít možnost úhrady v € na účet vedený u FIO banky, a.s., kde je dle informací banky platba ze SR zdarma.

Ceník
Překlad z latiny do češtiny: 16 € za tiskovou stranu
Příplatek za vyhotovení překladu do 24 hodin: 4 € za tiskovou stranu
Zajištění ověřené kopie zapůjčeného originálu (ověření v ČR – platné pro SR): 2 € za tiskovou stranu
Zabalení a odeslání překladu (vyslání kurýra): uhrazený poplatek + 2 €