Kurzy latiny a řečtiny

Informace o kurzech připravených pro rok 2019/2020 a přihlášky

Informační leták naleznete zde.

Kurzy latiny a novozákonní řečtiny jsou určeny pro všechny zájemce z řad veřejnosti, kteří si chtějí osvojit znalosti těchto jazyků tak, aby se mohli s texty setkávat v původním znění. Již od prvních hodin se budou účastníci seznamovat přímo s latinskými texty nebo řeckým novozákonním textem. Kurzy se konají ve spolupráci s Moravskoslezskou křesťanskou akademií.

Latina
První dvě setkání 1. semestru jsou zaměřena na seznámení se základní gramatikou, také jejich součástí však bude i četba. Při dalších setkáních budou doplňovány znalosti gramatiky, většina času však bude věnována četbě. K ní budou vybírány texty, které umožní bezprostřední setkání s latinskou literaturou od starověku po současnost a poskytnou základní přehled o vývoji latinského jazyka i literatury. Zvláštní pozornost bude věnována textům křesťanské provenience.

Řečtina
Vzhledem k charakteru řeckého jazyka bude seznamování s gramatikou pozvolnější. Prvním úkolem je naučit se číst a psát řecký text. Již v průběhu úvodního setkání 1. semestru však je možné číst a překládat velmi jednoduchou pasáž z Nového zákona. Během každého setkání pak bude představena nová část gramatiky, dvě hodiny však budou vždy věnovány četbě.

Struktura kurzu
Kurz je rozdělen do čtyř samostatných semestrů – zájemci se hlásí vždy na jednotlivý semestr a pokračování mohou zvážit podle svého zájmu a možností (do navazujícího semestru se lze přihlásit i později, po pauze).
V roce 2019/2020 se nabízí 1. – 2. semestr kurzu pro řečtinu a 3. a 4. semestr pro latinu. Výuka latiny a řečtiny probíhá paralelně, nelze se tedy účastnit obou kurzů současně.

Termíny:
1. a 3. semestr: říjen 2019 – leden 2020, 2. a 4. semestr: únor – červen 2020

Jedná se o tyto soboty:
1. a 3. semestr: 26. října, 2. listopadu, 14. prosince, 21. prosince 2019, 25. ledna 2020
2. a 4. semestr: 15. února, 14. března, 18. dubna, 16. května, 13. června 2020

Výuka probíhá od 9:00 do 15:30 (9:00-10:30, 11:00-12:30, 14:00-15:30).

Místo:
Brno, Joštova 7, zde

Vyučující:
Mgr. Pavel Černuška, Ph.D. (latina)
Mgr. Veronika Černušková, Ph.D. (řečtina)

Cena:
1800 Kč za semestr (pro členy MSKA, studenty, seniory a osoby na rodičovské dovolené 1600 Kč za semestr)

Přihlášky:
Pro přihlášení do úvodního kurzu se nevyžadují žádné předchozí znalosti nebo kvalifikaci.