Kurzy novozákonní řečtiny

Informace o kurzech připravených pro rok 2022/2023 a přihlášky

Informační leták naleznete zde (PDF) nebo zde (JPG).

Kurzy novozákonní řečtiny jsou určeny pro všechny zájemce z řad veřejnosti, kteří si chtějí osvojit znalosti tohoto jazyka tak, aby se mohli s texty setkávat v původním znění. Již od prvních hodin se budou účastníci seznamovat přímo s řeckým novozákonním textem.

Způsob výuky
Vzhledem k charakteru řeckého jazyka bude seznamování s gramatikou pozvolnější. Prvním úkolem je naučit se číst a psát řecký text. Již v průběhu úvodního setkání 1. semestru však je možné číst a překládat velmi jednoduchou pasáž z Nového zákona. Během každého setkání pak bude představena nová část gramatiky, alespoň dvě hodiny však budou vždy věnovány četbě.

Struktura kurzu
Kurz je rozdělen do čtyř samostatných semestrů – zájemci se hlásí vždy na jednotlivý semestr a pokračování mohou zvážit podle svého zájmu a možností (do navazujícího semestru se lze přihlásit i později, po pauze).
V roce 2022/2023 se nabízí 1./2. a 3./4. semestr kurzu novozákonní řečtiny. Výuka probíhá paralelně, nelze se tedy účastnit výuky v obou skupinách současně. Po předchozích zkušenostech jsme od roku 2021/2022 rozšiřili výuku o on-line formu: mezi termíny proběhnou vždy 3 hodiny (60 minut) online, jejich náplní bude především procvičování formou četby.

Termíny:
1. a 3. semestr: říjen 2022 – leden 2023, 2. a 4. semestr: únor – červen 2023

Jedná se o tyto soboty:
1. a 3. semestr: 24. září, 29. října, 19. listopadu, 17. prosince, 2022, 21. ledna 2023
2. a 4. semestr: 25. února, 25. března, 29. dubna, 20. května, 17. června 2023

Výuka probíhá od 9:00 do 15:30 (9:00-10:30, 11:00-12:30, 14:00-15:30).

Místo:
Brno, Joštova 7, zde

Vyučující:
Mgr. Veronika Černušková, Ph.D.
Mgr. Pavel Černuška, Ph.D.

Cena:
2700 Kč za semestr
(pro studenty, seniory a osoby na rodičovské dovolené 2400 Kč za semestr)

Přihlášky:
Pro přihlášení do úvodního kurzu se nevyžadují žádné předchozí znalosti nebo kvalifikaci.