Kvalifikace a praxe

1992-1999: magisterské studium klasické filologie na Filozofické fakultě MU v Brně
1995-1996: studium klasické filologie na Katholische Universität Eichstätt a soukromé studium latinské medievistiky u prof. Dr. theol. phil. habil. Konrada Vollmanna na Ludwig-Maxmilians-Universität v Mnichově
od r. 1998: vyučující na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci
1999-2006: doktorské studium klasické filologie u prof. PhDr. Jany Nechutové na Filozofické fakultě MU v Brně
2011: ministrem spravedlnosti jmenován soudním tlumočníkem pro latinský jazyk
2014: jmenován překladatelem pro latinský jazyk u Diecézního církevního soudu v Brně